Onze oplossing

Integreert bestaande slimme domoticasystemen, 24/7 hulpsystemen en sociale zorg.

Contacteer ons

Vitadomi is een nieuwe innovatieve oplossing die bestaande systemen voor smart home automatisering en 24/7 hulpsystemen integreert met de medische verzorgers, de familie, de buren en andere helpers om ervoor te zorgen dat de senior op een veilige en comfortabele manier alleen thuis kan blijven wonen, omringd door zijn sociale cirkels. Met een handige app die de APIs van bestaande gebruikersplatformen integreert, blijft iedereen van alles op de hoogte, zonder dat de privacy wordt geschonden.

Ontworpen rond de senior

Het unieke van ons systeem is dat we vertrekken vanuit de behoefte van de senioren zelf. Aan de hand van uitgebreide sociale studies van de UCL (Université catholique de Louvain) zijn veel verschillende behoeften vastgesteld. Op basis van deze behoeften zijn bestaande netwerken en home automatiseringssystemen gekozen en geïntegreerd in 1 gemakkelijk op te volgen en te bedienen applicatie op tablet, smartphone of pc.

Smart Home en supportoplossingen 

De beste bestaande slimme sensoren om het leven thuis op te volgen werden geselecteerd en geïntegreerd in 1 intelligent opvolgingsplatform. Dit gebeurt op een heel beveiligde en discrete manier, zodat de senior zich niet bespied voelt. Vitadomi installeert diverse sensoren in het huis of appartement van de senior in een smart hub, zodat alle locaties gedekt zijn: valdetectie, bed sensoren, bewegingscontrole, aanwezigheidssensor, paniekknop, …

Gebeurt er iets, dan wordt de aangegeven contactpersoon of alarmcentrale onmiddellijk verwittigd zodat er onmiddellijk kan worden ingegrepen, en dit 24/7.

Welzijn en comfort

Vitadomi stelt mensen en de kwaliteit van de communicatie rond ouderen en hun behoeften voorop bij de oplossing. Het risico om je eenzaam te voelen of eenzaam te zijn is een groot probleem voor alleenstaande ouderen. Daarom integreert Vitadomi naadloos alle mogelijke professionele en sociale cirkels op 1 handige plaats, zodat de vele verschillende betrokkenen snel en simpel op de hoogte zijn van de belangrijke zaken in het leven van de senior.

Gemakkelijke app

De speciaal ontwikkelde Vitadomi app voor tablet, smartphone en pc is bijzonder gebruiksvriendelijk en overal te raadplegen. De app integreert zowel de opvolging van de smart home sensoren als de communicatie tussen alle betrokkenen. De applicatie syncroniseert met de APIs van bestaande gebruikersplatforms. In samenspraak met de senior wordt er bepaald wie welke informatie mag zien. En als de senior moeilijk met een app kan omgaan dan gebeurt de communicatie met hem of haar telefonisch. 

De app zal in de nabije toekomst beschikbaar in App Store en Google Play Store.

Privacy & veiligheid

Als senior wil je natuurlijk niet dat iedereen zomaar alles kan zien van je leven thuis. Daarom zijn de privacyregels en de setup van ons IT-systeem bijzonder streng.
Alle informatie van de sensoren die bij jou thuis worden gebruikt, wordt gecentraliseerd op de Vitadomi mini-hub en alleen de informatie die strikt noodzakelijk is voor de uitwisselingen waarvoor jij toestemming hebt gegeven, wordt gedeeld met de specifieke personen die gerechtigd zijn om ze te ontvangen. De gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden en de oplossing respecteert strikt je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens (GDPR). De beveiligingsoplossingen van Vitadomi zijn gebaseerd op de beveiligingsexpertise van onderzoeksteams van UCLouvain en het onderzoekscentrum SIRRIS.